Privacybeleid

Contactgegevens

MeldpuntBroodfok.nl is onderdeel van Stichting House of Animals Foundation (hierna te noemen ‘House of Animals’)
Adres: Amsterdamsestraatweg 67, 3513 AB Utrecht
Telefoonnummer: 085 222 1 444
E-mailadres algemeen: info@houseofanimals.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 54827817

Omgang met persoonsgegevens

House of Animals onderschrijft jouw recht om de regie te behouden over je persoonsgegevens en over de communicatie die je van ons ontvangt. Jouw persoonlijke gegevens, verkregen via een websitebezoek, e-mailnieuwsbrief-abonnee en/of als donateur worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons behandeld en beveiligd. Dit document beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang deze gegevens bewaard blijven en met wie deze gegevens worden gedeeld.

Registratie Autoriteit Persoonsgegevens

House of Animals houdt zich in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gegevens

Welke gegevens bewaren wij en met welk doel

Om onze werkzaamheden te kunnen doen, verwerken wij verschillende gegevens. Het betreft persoonsgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers, NAW-gegevens en bankgegevens. Daarnaast verwerken wij ook KvK-nummers en Btw-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor onze eigen administratie, bijvoorbeeld voor de uitvoering van het donateurschap of voor de verwerking van een eenmalige gift. Verder kunnen deze gegevens gebruikt worden in directe communicatie, zoals wanneer contact is opgenomen met House of Animals, met betrekking tot uit te voeren werkzaamheden voortvloeiend uit een overeenkomst/opdracht, of met betrekking tot andere facetten van onze organisatie waarvoor expliciet toestemming is gegeven. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van jouw toestemming, uitvoering van een overeenkomst of gerechtvaardigd belang.

Betaalgegevens

Indien je kiest voor een periodieke donatie aan House of Animals, dan machtig je daarmee House of Animals om het door jou geselecteerde bedrag maandelijks automatisch van je rekening af te schrijven. Bij het verstrekken van een (doorlopende) incassomachtiging verwerken we de IBAN-gegevens om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Indien je een eenmalige gift naar ons overmaakt, registreren wij ook de IBAN-gegevens, zodat we periodieke donateurs kunnen herkennen. Wanneer je doneert met iDeal of een creditcard, verloopt dit via Mollie bv., een betrouwbare Payment Service Provider. Zij verzorgt het contact tussen onze donatiepagina op de website en de betreffende bank of creditcardaanbieder. Wij ontvangen nooit inzage in inlog- of creditcardgegevens. Mollie informeert ons enkel of een donatie is gelukt en maakt deze naar ons over. De privacyverklaring van Mollie bv. is hier te vinden.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze nieuwsbrief e-mails te optimaliseren, registreren we de respons (open en kliks) op onze e-mails. Indien je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen, kun je je eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan iedere nieuwsbrief.

Website

De website MeldpuntBroodfok.nl is uitgerust met een SSL-certificaat, een techniek waarmee de verbinding tussen de bezoeker van een website en de server waar de website is ondergebracht wordt beveiligd door zeer sterke encryptie.

Contactformulier

Het waarborgen van de veiligheid van door een websitebezoeker gedeelde persoonlijke gegevens op de website MeldpuntBroodfok.nl via het contactformulier is heel belangrijk. Bij gebruik van het contactformulier moet expliciet akkoord worden gegeven voor het verwerken van de ingevulde gegevens. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en alleen worden gebruikt op de wijze zoals hierboven omschreven. Verzamelde gegevens worden niet verstrekt aan derden en behandeld overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Statistieken van websitebezoek

De website van MeldpuntBroodfok.nl verzamelt informatie van diens bezoekers. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze informatie is actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie. In overeenstemming met de AVG is een bewerkingsovereenkomst gesloten met Google. Er worden geen gegevens gedeeld met deze partij en er wordt altijd gewerkt met SSL, zodat deze versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden in principe nooit aan derden verstrekt. We behouden ons echter het recht voor uitzonderingen te maken indien dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen; bijvoorbeeld om je een brief te kunnen sturen of je te bellen. In dat geval zal er schriftelijk vastgelegd worden dat de uitvoerende partij gegevens alleen mag gebruiken voor het afgesproken doel en deze daarna dient te vernietigen. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van acties, zoals het versturen van de donateursmailing of het uitvoeren van een belcampagne, zal de data altijd op een beveiligde wijze worden verstuurd.

Links naar websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en/of voor eventuele software of bestanden die je daar zou downloaden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

  • de datum en tijd van het bezoek;
  • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
  • de op onze website bezochte pagina‘s;
  • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door MeldpuntBroodfok.nl worden geplaatst als door andere partijen met wie House of Animals samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via onze website:

Functionele cookies

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn om onze website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van onze website te optimaliseren.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt onder andere het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. Deze gegevens zijn actief geanonimiseerd in de instellingen van de applicatie en dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Er is geen sprake van tracking van persoonsgerichte informatie.

House of Animals heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. House of Animals heeft Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Er wordt altijd gewerkt met SSL, zodat gegevens versleuteld zijn. Gegevensbehoud binnen Google Analytics is ingesteld op 26 maanden. Hier is het privacybeleid van Google te vinden.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Wij maken gebruik van een Facebookpixel op onze website. Hiermee kunnen wij meten in hoeverre advertentiecampagnes via Facebook succesvol zijn geweest. Het privacybeleid van Facebook is hier te vinden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
Op onze website krijg je conform de nog in te voeren ePrivacy-wetgeving een melding of je de cookies accepteert. Je kunt dus bij jouw bezoek aan onze website zelf kiezen om de cookies aan of uit te zetten.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Andere verwerkers

Hosting en e-mail van onze website wordt verzorgd door Transip bv.

Opslag

Van de website en e-mail wordt dagelijks een automatische back-up gemaakt. Deze back-ups blijven 10 dagen bewaard op de server, waarna ze automatisch worden verwijderd.
De back-ups van andere gegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij op grond van een wettelijke regeling anders is bepaald, zoals in het kader van de fiscale bewaarplicht. Voor die gegevens geldt een bewaarperiode van 7 jaar.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen risico van misbruik. Dit doen wij met behulp van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door House of Animals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@meldpuntbroodfok.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van je privacy, ter voorkoming van identiteitsfraude en bovendien hebben wij deze gegevens niet nodig. Je kunt dit eenvoudig doen door de ID-app van de Rijksoverheid te gebruiken. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, zo mogelijk binnen vier weken. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan hebt je op grond van de (AVG) ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Plichten

Privacy wordt gerespecteerd en beschermd. House of Animals begrijpt dat het waarborgen van de veiligheid van gedeelde persoonlijke gegevens heel belangrijk is. De informatie die gedeeld wordt, zal dan ook met de grootst mogelijke zorg worden behandeld conform de AVG.

Vragen

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of zijn er onduidelijkheden, stuur dan een e-mail naar info@meldpuntbroodfok.nl.

Wijzigingen

House of Animals kan om uiteenlopende redenen veranderingen, wijzigingen of aanvullingen aanbrengen in het privacybeleid. Het meest actuele document is te vinden op de website. Deze versie is opgesteld in april 2020.